Selecteer een pagina

Consulting

Consulting Services

Organisaties staan continu voor de uitdaging om ICT-systemen optimaal in te zetten zodat deze ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen, vandaag en in de toekomst. Het is daarom van belang dat voor uw organisatie de best passende oplossing wordt gekozen uit de vele application delivery, desktop delivery en virtualisatie technologieën van vandaag de dag.

Om u en uw organisatie op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen, biedt de consulting services de juiste aanpak om vast te stellen welke technologieën het beste aansluiten op de behoefte van de organisaties. Daarnaast hebben onze consultants gedegen kennis van de beschikbare technologische mogelijkheden welke de doorslag kunnen geven om een ICT omgeving aan te passen of te vernieuwen.

Troubleshoot:

Het doel van een troubleshoot is om op een zo een efficiënt mogelijke manier een oplossing aan te dragen van een mogelijk knelpunt op het gebied van application delivery, desktop delivery en virtualisatie technologie.

Quick Scan:

Het doel van een quick scan is het vaststellen van de huidige performance, stabiliteit en veiligheid van de huidige ICT infrastructuur.Daarnaast geven we ook advies over mogelijke beheerverbeteringen van uw application delivery of virtualisatie platform.

Infrastructure Assesment:

Het doel van de infrastructure assesment fase is het analyseren van de bestaande ICT infrastructuur, beleidsmatige zaken, organisatorische veranderingen, eventuele knelpunten en financiele aspecten in kaart te brengen. Op basis van deze informatie zullen we samen met de organisatie een advies uitbrengen en een mogelijk vervolgtraject afstemmen.

Recommendations:

Tijdens de recommendations fase wordt uitgewerkt hoe de gewenste oplossing kan worden ingevuld of waar de quick wins te behalen zijn als we spreken over een bestaande omgeving. Dit kan zowel functioneel als technisch zijn.

Proof of Concept:

Het doel van de proof of concept is om de voorgestelde application delivery of virtualisatie technologie in een proeftuin te toetsen binnen uw eigen infrastructuur. Hierin kan ITHappy voorzien de benodige hard- en software.

 

 

Translate »